Basis

Volgens het algemene voetbalplan van de KBVB is het belangrijk dat bij elke training en wedstrijd de FUN centraal staat. Dit wil zeggen dat iedereen die aan de training of wedstrijd deelneemt zich moet amuseren. Bij de allerjongsten is het belangrijk dat er in het begin vooral op algemene lichaamsvaardigheden, balvaardigheden, coördinatievormen(werpen, vangen, trappen, …) wordt getraind. In een latere fase gaan we over tot balgewenning met de voet (leiden, dribbelen, trappen, …). De trainingen bestaan voornamelijk uit spelletjes en allerlei spel- en wedstrijdvormen. Belangrijk is alles simpel en speels te houden. Bij deze kinderen is er weinig tot geen samenspel in de wedstrijden.

Ploegtactieken

U6 = 2 tegen 2
U7 = 5 tegen5 = enkele ruit
B+ = balbezit = scoren
B- = balverlies = bal terug afpakken

Fysiek

Deze groep heeft zeer weinig kracht maar wel een grote lenigheid. Op beide wordt NIET getraind.

Uithouding

Spelertjes op deze leeftijd zijn snel moe maar zij hebben een zeer snelle recuperatie. Specifieke uithoudingsoefening worden NIET getraind op deze leeftijd. De duur van de training moet voldoende zijn.

Coördinatie

Dit is op deze leeftijd nagenoeg niet aanwezig, dus dit moet één van de hoofdpunten zijn tijdens de training.

Mentaal

Op deze leeftijd maken de spelertjes graag plezier, ze zijn speels, direct afgeleid en ze hebben bijna geen concentratie. Dus het is zeer belangrijk dat je als opleider hier correct mee om gaat en zeer veel geduld aan de dag legt.

Basis

Volgens het algemene voetbalplan van de KBVB is het belangrijk dat bij elke training en wedstrijd de FUN centraal staat. Dit wil zeggen dat iedereen die aan de training of wedstrijd deelneemt zich moet amuseren. Bij deze groep van spelers staat het leiden en dribbelen van de bal, korte passing, controle van de lage bal en de doelpoging vanaf 10 meter centraal. Ook een doelpoging van op de lage voorzet is een belangrijk punt. Voor de rest wordt er ook nog getraind op alle technische vormen, bij de sterke groepen kan er ook getraind worden op vrij lopen en de ruimte zoeken. Ook positie op het veld komen hier aan bod.

Ploegtactieken

U8 en U9 = 5 tegen 5 = enkele ruit

B+ = balbezit = Opbouw via de buitenkant, inspelen van de spits, dribbelen met bal aan de voet, aanvallende acties maken en scoren wanneer het kan!!! Eenvoudig samenspel.

B- = balverlies = Leren druk zetten op de man in balbezit. Aanleren om op de juiste manier een duel aan te gaan. In de zone van de waarheid zich niet laten uitschakelen om doelpogingen te vermijden.

Fysiek

Kracht kan getraind worden in de vorm van duels 1 tegen 1 met evenwichtige groepjes. De lenigheid is nog steeds groot dus hoeft nog niet getraind te worden.

Uithouding

Ook hier wordt er NIET specifiek op uithouding getraind de duur van de training moet voldoende zijn.

Snelheid

Dit kan het best getraind worden in spelvormen en reactie spellentjes.

Coördinatie

Op deze leeftijd kan je zowel de lichaamscoördinatie als de oog – hand en de oog – voet coördinatie trainen in de vorm van allerlei spelvormen.

Mentaal

Ze zijn heel leergierig en hun concentratie neemt toe.

Basis

Volgens het algemene voetbalplan van de KBVB is het belangrijk dat bij elke training en wedstrijd de FUN centraal staat. Dit wil zeggen dat iedereen die aan de training of wedstrijd deelneemt zich moet amuseren.

Bij deze spelers moet vooral getraind worden op half lange passing, controle van de half hoge bal, doelpoging van op 15 a 20 meter. Ook het aanspeelbaar zijn en trachten in steun te komen van de speler in balbezit komen aan bod op de trainingen. Positioneel verdedigen, korte dekking in de zone van de waarheid en onderscheppen van de korte passing kan ook getraind worden. Voor de rest worden alle technische vormen geperfectioneerd.

Ploegtactieken

U10 en U11 = 8 tegen8 = dubbele ruit

B+ = balbezit = Ruimte maken voor zichzelf en ploegmakers. Opletten bij balverlies zeker rond het eigen doel. Het aanleren om de eerste bal voorwaarts te spelen en eventueel een speler over te slaan. Inschuiven en steunen van de aanval zowel met als zonder bal. Het aan leren van de 1-2 en bij B+ het spel open en breed te houden. Dribbelen waar het kan en creatief voetbal promoten.

B- = balverlies = Er wordt aangeleerd mee terug te verdedigen en onderlinge dekking te geven. De doelmannen leren mee te spelen ook hoog te spelen om de diepe bal te onderscheppen. Bij B- de ruimtes klein te houden en kort bij elkaar te spelen, steeds het verdedigen tussen de bal en de gevaren zone. Ook eenvoudige tactische vaardigheden gebonden aan de positie kunnen worden aangeleerd.

Fysiek

Kracht= spelen met eigen gewicht en duel vormen tussen evenwichtige groepen. Ook de lenigheid begint te verminderen en moet op eenvoudige manier bij getraind worden.

Uithouding

Nog steeds wordt hier NIET specifiek op getraind en de omvang van de training moet genoeg zijn.

Snelheid

Deze kan vooral getraind worden in spelvormen voor de reactie snelheid zijn estafette vormen met bal een leuke variatie.

Coördinatie

Het perfectioneren van alle coördinatie oefeningen.

Mentaal

Spelers op deze leeftijd beginnen te denken in teamverband, maar zijn ook kritisch voor zichzelf en de ploegmakkers. Het is dan ook aan de opleider hier zeker ook aandacht aan te besteden.

Basis

Volgens het algemene voetbalplan van de KBVB is het belangrijk dat bij elke training en wedstrijd de FUN centraal staat. Dit wil zeggen dat iedereen die aan de training of wedstrijd deelneemt zich moet amuseren. Bij deze spelers wordt getraind op de lange passing en allerlei controles. De doelpogingen van aan en buiten de 16 meter en afwerken op hoge voorzet komt ook aan bod. Diepte zoeken in de vrije ruimte en aanvallend juist lopen (om de buitenspel te omzeilen). De traptechniek en alle technische vormen worden herhaald. Alle vormen leren uitvoeren aan een hogere snelheid en onder druk van een tegenstrever. Meer en meer positie gebonden leren denken dit is de “GOUDEN LEEFTIJD” om dit aan te leren.

Ploegtactieken

U12 en U13 = 8 tegen 8 = dubbele ruit

U15 = 11 tegen11 = 1-4-3-3

B+ = balbezit = Driehoeksspel, ruimte maken voor de medespeler, juist leren inspelen, snelheid, op de juiste voet inspelen, in de ruimte de eerste bal voorwaarts spelen. Het perfectioneren van het 8 tegen 8 en het aanleren van 11 tegen 11. Specifieke taken meegeven per positie. Het COLLECTIEF wordt belangrijker.

B- = balverlies = Ruimtes klein te houden en meer en meer onderling coachen. Het aanleren om in blok te spelen en de linies niet te ver uiteen. Ook moet er direct druk worden gezet bij B-.

Fysiek

Ook bij deze spelers word geen specifieke kracht training gegeven spelen met eigen gewicht en duel vormen zijn hier nog altijd de beste opties.

Uithouding

De omvang van de training BLIJFT nog steeds voldoende al kunnen korte duurinspanningen MET BAL een optie zijn om de uithouding te verbeteren.

Snelheid

Bij deze groepen kan je wel trainen op de snelheidsopbouw en maximale spurts in spelvormen met de bal. Let er steeds op dat er een juiste verhouding is tussen in -en ontspanning.

Coördinatie

Basis vaardigheden herhalen zeker bij spelers die in de groeispurt zitten zij worden steeds minder en minder lenig.

Mentaal

Spelers hebben of krijgen steeds meer en meer een “eigen” mening ze willen zich laten gelden, ze worden kritisch voor elkaar en kunnen soms fel reageren. Speel hier als opleider kort op de bal en laat zulke dingen NIET escaleren.