Huisreglement

  • Home /
  • Algemeen /
  • Huisreglement

Huisreglement

Inleiding

Bij de jeugdwerking van K.F.C. Sint-Lenaarts staan voetbalplezier en ontspanning voorop. We stellen ons tot doel om de voetbalcapaciteiten van al onze jeugdspelers maximaal tot ontplooiing te laten komen, ieder binnen zijn mogelijkheden. Daarbij hechten we zeer veel belang aan bepaalde waarden zoals respect, eerlijkheid, openheid en sportiviteit.

In dit huisreglement leggen we een aantal duidelijke regels en afspraken vast om het binnen onze club voor alle betrokkenen (jeugdspelers, ouders, sympathisanten, trainers, begeleiders, medewerkers, vrijwilligers) zo aangenaam mogelijk te maken.

Trainingen

De spelers moeten bij de trainingen ongeveer 5 min. voor het aanvangsuur in volledige trainingsuitrusting in de kleedkamer klaar staan. Ze wachten daar op hun trainer, om daarna in groep en onder begeleiding van hun trainer naar het hen toegewezen oefenveld te gaan. De spelers verlaten het oefenveld enkel na toelating van de trainer of afgevaardigde. Geen enkele speler betreedt het oefenveld waarop een andere ploeg actief is.

Er worden geen waardevolle voorwerpen achtergelaten in de kleedkamers. Sieraden worden tijdens de trainingen afgedaan of afgeplakt. Geef alles desnoods af aan de afgevaardigde of trainer. De club kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele diefstal.

Elke speler heeft recht op een oefenbal. In de kleedkamer blijft de bal stil liggen, botsen of naar elkaar gooien en trappen met de bal in de kleedkamer is verboden. De spelers dragen zorg voor de kleedkamers en het materiaal dat hen door de club ter beschikking wordt gesteld. Er is steeds respect voor trainer, afgevaardigde en medewerkers van de club.

De spelers bewaren de orde in de kleedkamer. Er wordt niet gespeeld in de kleedkamer en men laat geen afval achter. Na een training of wedstrijd worden de kleedkamers netjes opgeruimd. Elke speler kan na de training douchen. Tijdens het douchen is het gebruik van badslippers aangeraden. De meisjes kunnen apart douchen.

De aanwezigheid op de training is gewenst volgens de agenda van de trainer. Elke afwezigheid wordt vooraf gemeld aan de trainer. Bij een niet verwittigde afwezigheid, kunnen er door de trainer sancties worden opgelegd.

Actief deelnemen aan de trainingen zal een belangrijk element zijn in het groei- en leerproces van de jeugdspeler. De aanwezigheid op de trainingen, inzet en gedrag vormen een basis voor opstelling bij de wedstrijden. Breng steeds aangepaste kledij mee in functie van het veld of de weersomstandigheden Scheenbeschermers zijn verplicht en worden door de speler aangeschaft.

Wedstrijden

De spelers worden stipt verwacht op het door de trainer afgesproken uur en op de afgesproken plaats. Voor de wedstrijden op verplaatsing komt de ploeg samen op de parking aan het A-terrein. Spelers die rechtstreeks naar het voetbalveld van de tegenstrever rijden, melden dit aan de trainer.

De kleedkamers worden alleen gebruikt door de spelers die een wedstrijd komen spelen. Buiten trainers, afgevaardigden en scheidsrechters (uitgezonderd ouders van U6 en U7) worden geen andere personen in de kleedkamers toegelaten.

De KBVB laat geen juwelen meer toe tijdens de wedstrijden. Deze worden verwijderd of afgeplakt. Er worden geen waardevolle voorwerpen achtergelaten in de kleedkamer. Geef alles desnoods af aan de afgevaardigde of trainer. De club kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele diefstal.

Na elke wedstrijd kan elke speler douchen. Tijdens het douchen is het gebruik van badslippers aangewezen. Meisjes kunnen apart douchen.

Elke speler heeft recht op tenminste 50% speeltijd over het ganse seizoen indien hij de trainingen op regelmatige basis volgt.

Bij iedere wedstrijd vanaf de U15 geven alle spelers een hand aan de scheidrechter en begroeten hem tijdens de keuring van de voetbalschoenen voor de wedstrijd. Bij het verlaten van het veld op het einde van een wedstrijd wordt altijd een hand gegeven aan de tegenstrever en scheidsrechter en dit door iedere speler van elke categorie.

De spelers brengen voor de wedstrijd de volgende zaken mee:

  • Gepoetste (aangepaste) voetbalschoenen
  • Scheenbeschermers
  • Proper ondergoed
  • Wasgerief
  • Opwarmingstrui of trainingspak, eventueel regenvest
  • Badslippers

Door de ouders wordt de sportkledij met een naam gepersonaliseerd. Wedstrijdkledij wordt door K.F.C. Sint-Lenaarts ter beschikking gesteld. Het dragen van scheenbeschermers is verplicht tijdens de wedstrijden.

Na de wedstrijd wordt, onder leiding van de afgevaardigde, op een ordelijke manier de gebruikte kledij weer ingezameld. Alle spelers zijn verantwoordelijk voor de orde en netheid van de kleedkamers,de infrastructuur en het sportmateriaal (uit en thuis).

De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie. K.F.C. Sint-Lenaarts verwacht van elke speler dat zij de club op een correcte en sportieve manier vertegenwoordigen tijdens thuis- en uitwedstrijden.

Er wordt een positieve houding verwacht naar zichzelf, medespelers, trainers en afgevaardigde, de scheidsrechter, tegenstrever, ouders en supporters op het gebied van sportiviteit en algemeen gedrag. Negatief taalgebruik is niet toegestaan. Agressie ten overstaan van medespelers en medewerkers uit de club wordt eveneens niet getolereerd. Respecteer medespelers, trainers, afgevaardigde, vrijwilligers en supporters.

Afgelastingen zijn te beluisteren via een betalende oproep op het nummer 0900/00081, of op de website www.belgianfootball.be.

Algemeen

Alle hierboven beschreven regels worden strikt opgevolgd door de spelers, tenzij uitdrukkelijk anders gevraagd door de begeleiders. De begeleiders van de ploeg kunnen daarboven nog extra regels toevoegen per ploeg, waarvan zij de spelers op de hoogte brengen. Bij wangedrag van welke aard ook zal K.F.C. Sint-Lenaarts een sanctie uitspreken en bij herhaling zal de betreffende speler niet meer toegelaten worden in de club.

Spelers die worden opgeroepen voor trainingen of wedstrijden van de VACLA moeten dit melden aan de trainer. Voor testwedstrijden of trainingen bij een andere club is een schriftelijke toestemming van K.F.C. Sint-Lenaarts vereist omwille van de eerlijkheid ten opzichte van de club en omwille van de verzekering van de speler.

Er geldt een alcoholverbod voor spelers onder de 16 jaar. Het betreden van de kantine met voetbalschoenen is verboden. Er wordt in de kleedkamers niet gerookt. Roken is verboden binnen de club voor de jeugdspelers van K.F.C. Sint-Lenaarts. Spelers of begeleiders die betrapt worden op het gebruik en/of dealen van drugs worden onmiddellijk uit de club verwijderd bij beslissing van het bestuur van KFC Sint-Lenaarts. Een beroep tegen deze beslissing is niet mogelijk.

Pestgedrag wordt niet getolereerd! Het ontvreemden of stelen van materiaal en/of bezittingen van de club, medespelers of medewerkers kan bestraft worden door het bestuur van de club met onmiddellijke verwijdering uit de club en het opstellen van een PV door de bevoegde instanties. Spelers die schade toebrengen aan de accommodatie of enig ander voorwerp/materiaal dat toebehoort aan de club, riskeren dat hun ouders burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld worden voor de onkosten.

Wanneer je problemen hebt, klachten, vragen en/of kan je steeds terecht bij je trainer, afgevaardigde of een bevoegde persoon van de club.

10 gouden regels volgens de FIFA fair play code

Tot slot vermelden we hier nog de 10 geboden van de fair play zoals ze ook door de KBVB werden onderschreven.

1. Speel sportief.

2. Speel steeds om te winnen maar wees waardig in het verlies.

3. Volg de regels van het spel.

4. Respecteer je tegenstanders, je ploegmaats, de scheidsrechters, de officials, de trainers, de afgevaardigden, de vrijwilligers en de supporters.

5. Eer de mensen die de goede naam van het voetbal verdedigen.

6. Promoot het voetbal.

7. Verwerp corruptie, doping, drugs, racisme, geweld en alle andere gevaren voor de populariteit van onze sport.

8. Help anderen om aan deze negatieve verleidingen te weerstaan.

9. Stel de mensen die onze sport in diskrediet brengen aan de kaak.

10. Verbeter de wereld dankzij het voetbal.

Het huisreglement voor de jeugdwerking van K.F.C. Sint-Lenaarts kan men ook downloaden en afdrukken. Het overzicht van de belangrijkste spelregels per leeftijdscategorie, opgesteld door de Voetbalfederatie Vlaanderen, kan men hier bekijken.

Over de club

K.F.C. Sint-Lenaarts is een Belgische voetbalclub uit Sint-Lenaarts, een deelgemeente van Brecht. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 1357 en heeft groen-geel als kleuren.

Contact

Kraaienhorst 9,
2960 Sint-Lenaarts

+32 (0)3 313 81 14

voetbalhelden.stlenaarts@gmail.com
kfcsint-lenaartsjeugd.be